کارت ویزیت PVC-300µ

965835 تومان

ابعاد: 8.65×5.7 سانتی متر
تیراژ: 500 تایی
مدت زمان تحویل: 10روز کاری